ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021

FASHION & JEWELLERY DESIGNER

ΗΡΩ ΚΑΣΚΑΝΗ

LEVINIA KONYALIAN

MICHELLE MASSOURA

ΖΩΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΧΑΡΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΜΟΥΣΙΚΟΣ

ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΑΡΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΒΑΚΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥ

ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΠΟΠΗ ΑΒΡΑΑΜ

ΑΝΝΑ ΓΙΑΓΚΙΩΖΗ

ΗΒΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΝΙΟΒΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ ΖΗΡΑ

ΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ/ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

ΔΡ ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΥ

ΔΡ ΦΟΙΒΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

ΔΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΔΡ ΕΥΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΑΝΝΑ ΒΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΑΝΝΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΤΖΟΖΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΟΠΑΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΣΙΝΗ

ΔΕΣΠΩ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

ΤΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ

ΔΡ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

ΚΑΚΙΑ ΤΑΠΑΚΟΥΔΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΦΙΛΙΩ HERMANN

ΔΡ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΟΥΡΗ

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ ΚΟΦΤΕΡΟΣ

ΔΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε.

Έχετε ήδη ψηφίσει.

Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

  1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «Eκδοτικός οίκος Δίας Δημόσια Λτδ», («Διοργανώτρια»), προκηρύσσει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «ψηφοφορία Madame Figaro Awards 2021» (εφεξής «Διαγωνισμός»).
  2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Kύπρου άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.
  3. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Εκδοτικού οίκου Δίας Δημόσια Λτδ, καθώς και των συνδεδεμένων αυτής επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω μέχρι β’ βαθμού.
  4. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 09/04/2021, ώρα 10:00 έως και 09/05/2021 ώρα 23:59 («Διάρκεια»).
  5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, εφόσον ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: ο κάθε συμμετέχων, θα πρέπει να ψηφίσει τις γυναίκες που επιθυμεί να βραβευτούν και στη συνέχεια να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία. Ως συμμετοχές νοούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της προβλεπόμενης διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο σημείο 4.
  6. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής του με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.
  7. Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται ανωτέρω (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλικία και αριθμό τηλεφώνου), τα οποία δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, παρά μόνο για σκοπούς της ψηφοφορίας. Η συμμετοχή κάθε ατόμου στην ψηφοφορία και η γνωστοποίηση των στοιχείων του στη Διοργανώτρια αποτελεί ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τη Διοργανώτρια και/ή τους συνεργάτες της προς σκοπό της ψηφοφορίας εκτός από των Συμμετεχόντων που συγκατατίθενται να λαμβάνουν νέα από το Συγκρότημα Δίας και των προϊόντων του. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και η εκάστοτε εσωτερική νομοθεσία. Μετά την αποπεράτωση του Διαγωνισμού τα προσωπικά στοιχεία των Συμμετεχόντων θα διαγραφούν εντός 12 μηνών εκτός από των Συμμετεχόντων που συγκατατίθενται να λαμβάνουν νέα από το Συγκρότημα Δίας και των προϊόντων του.
  8. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.
  9. Mε την υποβολή των δεδομένων, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν τη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια, όπως και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Εκδοτικού οίκου Δίας Δημόσια Λτδ, όπως δημοσιεύεται διαδικτυακά στην ιστοσελίδα www.madamefigaro.cy και συμπληρώνει τους παρόντες όρους.

Διαδικασία Ψηφοφορίας:

Η Madame Figaro σε καλεί να συμμετάσχεις ενεργά στην ανάδειξη των πρώτων ανάμεσα στις ίσες, στην επιλογή των Madame Figaro Γυναικών της Χρονιάς για το 2021. Ψήφισε τις γυναίκες που εσύ πιστεύεις ότι αξίζει να διακριθούν, σε κάθε μία από τις 8 κατηγορίες.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 9 Απριλίου μέχρι και τις 9 Μαΐου 2021

Μπορείς να ψηφίσεις µε τους εξής τρόπους: • SMS • Τηλεφωνικά • Διαδικτυακά στο www.madamefigaro.cy

ΨΗΦΙΣΕ ΜΕ SMS

Γράψε τον κωδικό της κατηγορίας στην οποία θέλεις να ψηφίσεις, π.χ. MF1 και αμέσως (χωρίς κενό), τον αριθμό που αντιστοιχεί στην υποψήφια που επιλέγεις, κενό, το ονοματεπώνυμό σου, και στείλε το με SMS στο 5588*.

MF1 (Fashion & Jewellery Designer)

MF2 (Μουσικός)

MF3 (Ηθοποιός)

MF4 (∆ηµιουργός)

MF6 (Eπιστήµονας/Ακαδηµαϊκός)

MF7 (Επαγγελµατίας/Επιχειρηµατίας)

MF8 (ΟΠΑΠ Κοινωνική Προσφορά)

MF9 (Τράπεζα Κύπρου Καινοτοµία)

Το ονοµατεπώνυµο είναι απαραίτητο για να θεωρείται έγκυρη η ψήφος σου. Η κάθε αναγνώστρια έχει δικαίωμα ψήφου μόνο μία φορά σε κάθε κατηγορία. Τα SMS που δε θα έχουν ονοματεπώνυμο θα θεωρούνται άκυρα και δε θα προσμετρώνται.

* Χρέωση €1.02 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%) την κλήση - Νetsmart

ΨΗΦΙΣΕ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Επίλεξε την κατηγορία στην οποία θέλεις να ψηφίσεις και τηλεφώνησε* στον αντίστοιχο αριθμό. Στη συνέχεια, το μήνυμα στον τηλεφωνητή θα σε καθοδηγήσει για το πώς θα ψηφίσεις. Η κάθε αναγνώστρια έχει δικαίωμα ψήφου μόνο μία φορά σε κάθε κατηγορία.

Οι 8 κατηγορίες αντιστοιχούν στους παρακάτω 8 τηλεφωνικούς αριθμούς:

90031051 (Fashion & Jewellery Designer)

90031052 (Μουσικός)

90031053 (Ηθοποιός)

90031054 (∆ηµιουργός)

90031056 (Eπιστήµονας/Ακαδηµαϊκός)

90031057 (Επαγγελµατίας/Επιχειρηµατίας)

90031058 (ΟΠΑΠ Κοινωνική Προσφορά)

90031059 (Τράπεζα Κύπρου Καινοτοµία)

* Χρέωση για κλήση από σταθερό: €1,02 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%) την κλήση - Netsmart

* Χρέωση για κλήση από κινητό: €1,10 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%) την κλήση - Netsmart

ΨΗΦΙΣΕ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Κάνε κλικ στο banner των Madame Figaro Awards στο www.madamefigaro.cy ή στο https://awards.madamefigaro.cy και ψήφισε ηλεκτρονικά. Στην ηλεκτρονική ψηφοφορία έγκυρη ψήφος θεωρείται η πρώτη ολοκληρωμένη ψηφοφορία κάθε χρήστη (με unique IP). Ψηφοφορίες που ενδέχεται να ακολουθήσουν για τον ίδιο διαγωνισμό από τον ίδιο χρήστη θα απορρίπτονται από το σύστημα. Σε περίπτωση που αφήσεις κάποια κατηγορία κενή χωρίς να ψηφίσεις κάποια υποψήφια η ψήφος σου εξακολουθεί να θεωρείται έγκυρη.

Οι υποψήφιες παρουσιάζονται µε αλφαβητική σειρά. Ψήφισε µόνο µία σε κάθε κατηγορία.

Μπορείς να ψηφίσεις το αργότερο µέχρι τις 9/5/2021.